DŽUNIOR KOLEDŽ PROGRAM -
JUCO PROGRAM

TRAJANJE 2 GODINE

O PROGRAMU

Junior college ili community college predstavlja fakultet nižeg stepena od univerziteta. Glavna svrha ovog programa je pružanje akademskog, stručnog i profesionalnog obrazovanja.

USMERENJE

Najviši sertifikat koji takve škole nude je Associate degree. Međutim, ukoliko se studenti odluče da nastave obrazovanje na četvorogodišnjem fakultetu, oni mogu preneti neke ili sve kredite stečene na nižim koledžima prema zahtevima i kriterijumima četvorogodišnjih škola.

OCENJIVANJE

Sistem ocenjivanja je isti kao kod srednjih škola i prep akademija. Cene školarina na Džunior koledžima su znatno niže od školarina na univerzitetima.

O PROGRAMU

Junior college ili community college predstavlja fakultet nižeg stepena od univerziteta. Glavna svrha ovog programa je pružanje akademskog, stručnog i profesionalnog obrazovanja.

USMERENJE

Najviši sertifikat koji takve škole nude je Associate degree. Međutim, ukoliko se studenti odluče da nastave obrazovanje na četvorogodišnjem fakultetu, oni mogu preneti neke ili sve kredite stečene na nižim koledžima prema zahtevima i kriterijumima četvorogodišnjih škola.

OCENJIVANJE

Sistem ocenjivanja je isti kao kod srednjih škola i prep akademija. Cene školarina na Džunior koledžima su znatno niže od školarina na univerzitetima.

MOGUĆNOSTI

Ukoliko studenti imaju dobre ocene na Džunior koledžu, oni imaju mogućnost da se transferuju na univerzitet i steknu Bachelor degree. Takođe, sportisti imaju mogućnost da budu viđeni od strane trenera sa univerziteta i da dobiju sportsku stipeniju za četvorogodišnje studije. U zavisnosti od škole, možete odabrati različite smerove.  Neki studenti se odluče da upišu Džunior koledž i posle dve godine se prebace na univerzitet kako bi uštedeli novac.

Benefiti odlaska na
džunior koledž

PROGRAM pripada sportskoj asocijaciji NCAA

Ova sportska organizacija broji preko 500 škola u 44 države širom Sjedinjenih Američkih Država. NJCAA se sastoji iz 3 divizije. Svake godine preko

Pored uštede novca, mnogi Džunior koledži nude sertifikate i diplome iz specijalizovanih oblasti orijentisanih na karijeru, poput inženjerske tehnologije, auto mehanike ili paralegalnih studija, koje studentima omogućavaju brži ulazak u radnu snagu nego što bi to bio slučaj na četvorogodišnjem univerzitetu.

Ovaj program je odlična opcija za sve one koji su se kasno prijavili za program ili nisu uspeli da ostvare dovoljno bodova na SAT i TOEFL testovima. Takođe, je dobra opcija za kandidate koji imaju poteškoće sa engleskim jezikom. Ukoliko se studenti dobro pokažu na Džunior koledžu, postoji mogućnost transfera na univerzitet (četvorogodišnje studije).

Ovo je odlična prilika za sportiste da budu primećeni od strane trenera sa univerziteta i dobiju mogućnost da se prebace na univerzitet i nastave sportsku karijeru na višem nivou.

PROCES PRIJAVE ZA
KOLEDŽ PROGRAM

1. PRIJAVA

* Kreiranje profila za klijenta
* Kreiranje/Dostavljenje Hightlights video materijala
* Proveravanje akademskog statusa klijenta
* Dostava neophodne dokumentacije

2. PROCENA

* Procena kvaliteta sportskih sposobnosti
* Odluka o promovisanju i predstavljanju klijenta institucijama

3. POLAGANJA

* Prijava za SAT i TOEFL
* Prijava za NCAA ili NAIA Eligibility centar

4. PROMOCIJA

* Dostavljanje zvaničnih ponuda zainteresovanih univerziteta
* Odabir univerziteta

5. ZAVRŠNA FAZA

* Finaliziranje dokumentacije
* Odlazak u USA ambasadu na viziranje

6. LET

* Dobijanje vize
* Odlazak u Ameriku

PROCES PRIJAVE ZA
KOLEDŽ PROGRAM

1. PRIJAVA

* Kreiranje profila za klijenta
* Kreiranje/Dostavljenje Hightlights video materijala
* Proveravanje akademskog statusa klijenta
* Dostava neophodne dokumentacije

2. PROCENA

* Procena kvaliteta sportskih sposobnosti
* Odluka o promovisanju i predstavljanju klijenta institucijama

3. POLAGANJA

* Prijava za SAT i TOEFL
* Prijava za NCAA ili NAIA Eligibility centar

4. PROMOCIJA

* Dostavljanje zvaničnih ponuda zainteresovanih univerziteta
* Odabir univerziteta

5. ZAVRŠNA FAZA

* Finaliziranje dokumentacije
* Odlazak u USA ambasadu na viziranje

6. LET

* Dobijanje vize
* Odlazak u Ameriku

Partnerske škole i univerziteti

ZOVI NAS - PIŠI NAM - PRATI NAS