Politika privatnosti

Politika privatnosti

“HEAD COACH AGENCY LC” (u daljem tekstu: Agencija) čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.


Ova Politika privatnosti ne odnosi se na aplikacije nezavisnih proizvođača, proizvode, usluge, veb lokacije ili funkcije društvenih medija kojima se može pristupiti putem veza koje pružamo u našim uslugama radi Vaših potreba i informacija. Pristup tim vezama će dovesti do toga da napustite naš sajt i može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o Vama od strane nezavisnih proizvođača. Ne kontrolišemo, ne podržavamo niti iznosimo ikakve tvrdnje u vezi sa bilo kojim veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili njihovim praksama privatnosti koje se mogu razlikovati od naših. Podstičemo Vas da pregledate smernice za privatnost svake lokacije sa kojom vršite interakciju pre nego što dozvolite prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.


Informacije koje dobijamo od Vas


U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi.


Naš server registruje IP adrese sa kojih posetioci pristupe ali se one dalje ne koriste, niti u bilo koju svrhu obrađuju.


Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih zahteva, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati ime i prezime, ime oca, JMBG, broj lične karte, broj pasoša, datum rođenja, adresa prebivališta, mesto prebivališta, grad (opština), video materijal, "Highlights" materijal, fotografije, podatke iz biografije i slične informacije, dokazi o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, dokazi o položenim SAT i TOEFL ispitima, email adresa, broj mobilnog telefona, ime i prezime jemca, JMBG jemca, broj lične karte jemca, datum rođenja jemca, adresa prebivališta Jemca, mesto prebivališta Jemca, grad (opština) Jemca, email adresa oba roditelja, broj mobilnog telefona oba roditelja kao i NCAA i NAIA podatke o budućem studentu.


Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.


Upotreba sakupljenih informacija


Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga.


Osnov za korišćenje Vaših podataka


Vaši lični podaci će biti korišćeni isključivo na osnovu Vaše saglasnosti da ih podelite sa nama. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno. U svakom trenutku možete povući svoju saglasnost za obradu Vaših podataka, tako što ćete nas o tome obavestiti putem e-maila ili pisanim putem. Kontakt podaci Agencije se nalaze na našem sajtu.


Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka


Koristimo razne sigurnosne mere kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.


Između ostalog, koristimo sljedeće mere:

  1. strogo ograničen pristup Vašim podacima, isključivo u svrhe o kojima ste informisani
  2. informacija se čuva u obliku koji je povezuje s Vama samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju je saglasnost data.
  3. informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je potrebno pružanje tražene usluge ili kada smo u zakonskoj obaveti zadržati i/ili pružiti tu informaciju ( kad smo obavezani ustupiti tu informaciju organu za sprovođenje zakona)

Maloletni korisnici


Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.


Otkrivanje informacija


Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.


Drugi internet sajtovi


Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Ako želiš da studiraš i baviš se sportom na najvišem nivou - nema boljeg mesta od Amerike, a mi ćemo ti pomoći da to i ostvariš!

Prijavi se