PREP AKADEMIJA
(PREPARATORY ACADEMY)

Program koji poseduju samo određene škole u Americi. Njihov cilj je da studentima pruže obrazovanje koje ih usmerava na najbolje univerzitete. Ova akademija se pohađa nakon završetka srednje škole

TRAJANJE DO 1 GODINE

O PROGRAMU

Odlični uslovi za sport i učenje. Većina prep akademija je u vidu boarding škole (studenti žive u okviru kampusa) jer na taj način učenici stalno imaju pristup sportskim terenima, teretanama, bibliotekama za učenje i ostalim objektima neophodnim za usavršavanje.

KOME JE NAMENJEN

Svim sportistima koji iz određenog razloga nisu upisali univerzitet odmah nakon završetka srednje škole. U nekim slučajevima, sportisti su uspeli da se upišu na univerzitet ali su odlučili da pohađaju prep akademiju kako bi imali vremena za usavršavanje kako bi se upisali na što bolji univerzitet.

PREDMETI

Pored obaveznih predmeta koje svaki student mora da položi, postoji veliki izbor izbornih predmeta dok ostale akademije imaju generalne predmete za sve studenti. Razredi prep akademija broje mali broj učenika kako bi se svakom učeniku posvetilo maksimalno pažnje.

O PROGRAMU

Odlični uslovi za sport i učenje. Većina prep akademija je u vidu boarding škole (studenti žive u okviru kampusa) jer na taj način učenici stalno imaju pristup sportskim terenima, teretanama, bibliotekama za učenje i ostalim objektima neophodnim za usavršavanje.

KOME JE NAMENJEN

Svim sportistima koji iz određenog razloga nisu upisali univerzitet odmah nakon završetka srednje škole. U nekim slučajevima, sportisti su uspeli da se upišu na univerzitet ali su odlučili da pohađaju prep akademiju kako bi imali vremena za usavršavanje kako bi se upisali na što bolji univerzitet.

PREDMETI

Pored obaveznih predmeta koje svaki student mora da položi, postoji veliki izbor izbornih predmeta dok ostale akademije imaju generalne predmete za svi studenti. Razredi prep akademija broje mali broj učenika kako bi se svakom učeniku posvetilo maksimalno pažnje.

OCENJIVANJE I PRIPREME

Neke prep akademije imaju opciju pripreme za određeni univerzitet, što znači da će studenti pohađati časove koji će ih pripremiti za određeni fakultet i usmerenje.  Ocene se obeležavaju slovima (A, B, C, D i F). Ocena A je najbolja moguća i jednaka je našoj petici. F(failed) je najgora moguća ocena, kao što je kod nas jedinica.

Benefiti odlaska na
PREP AKADEMIJU

Glavni cilj ove akademije jeste da studenti dobiju posebnu pažnju kao i sportsku i akademsku pripremu koja će im omogućiti odlazak na što bolji univerzitet. U nekim slučajevima, ova akademija služi da se poprave ocene iz srednje škole kao i da se studenti pripreme za neophodne testove za univerzitet (SAT, Toefl).

Na ovom programu, sportisti imaju priliku da se takmiče na visokom nivou i pripreme se za univerzitetski sport koji je znatno zahtevniji od srednjoškolskog. Na ovaj način sportisti imaju mogućnost da napreduju i da budu viđeni od strane trenera sa univerziteta koji prate sportiste na prep akademijama.

Glavni cilj ove akademije je da svi sportisti dobiju priliku da upišu koledž ili univerzitet po želji. Ove akademije su poznate po odličnoj organizaciji i dobro je poznato da pružaju kvalitetne treninge, redovno takmičenje i pripreme za neophodne testove za univerzitet

NA OVOM PROGRAMU sportisti imaju mogućnost da napreduju i da budu viđeni od strane trenera sa univerziteta koji prate sportiste na prep akademijama.

PROCES PRIJAVE ZA
PREP ACADEMY PROGRAM

1. PRIJAVA

* Kreiranje profila za klijenta
* Kreiranje/Dostavljenje Hightlights video materijala
* Proveravanje akademskog statusa klijenta
* Dostava neophodne dokumentacije

2. PROCENA

* Procena kvaliteta sportskih sposobnosti
* Odluka o promovisanju i predstavljanju klijenta institucijama

3. POLAGANJA

* Prijava za SAT i TOEFL
* Prijava za NCAA ili NAIA Eligibility centar

4. PROMOCIJA

* Dostavljanje zvaničnih ponuda zainteresovanih univerziteta
* Odabir univerziteta

5. ZAVRŠNA FAZA

* Finaliziranje dokumentacije
* Odlazak u USA ambasadu na viziran

6. LET

* Dobijanje vize
* Odlazak u Ameriku

PROCES PRIJAVE ZA
PREP ACADEMY PROGRAM

1. PRIJAVA

* Kreiranje profila za klijenta
* Kreiranje/Dostavljenje Hightlights video materijala
* Proveravanje akademskog statusa klijenta
* Dostava neophodne dokumentacije

2. PROCENA

* Procena kvaliteta sportskih sposobnosti
* Odluka o promovisanju i predstavljanju klijenta institucijama

3. POLAGANJA

* Prijava za SAT i TOEFL
* Prijava za NCAA ili NAIA Eligibility centar

4. PROMOCIJA

* Dostavljanje zvaničnih ponuda zainteresovanih univerziteta
* Odabir univerziteta

5. ZAVRŠNA FAZA

* Finaliziranje dokumentacije
* Odlazak u USA ambasadu na viziran

6. LET

* Dobijanje vize
* Odlazak u Ameriku

Partnerske škole i univerziteti

ZOVI NAS - PIŠI NAM - PRATI NAS