Uslovi korištenja

OPSTI UŠLOVI KORIŠĆENJA

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Opšti uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo “HEAD COACH AGENCY LC” (u daljem tekstu: Agencija) ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Agencija će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Agencija se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Agencija ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Agencija nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Agencija. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Agencija ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Agencija ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Agencije.

Izmena uslova korišćenja

Agencija može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na sajtu. Stoga Vas upozoravamo da proveravate Opšte uslove korišćenja i Politiku privatnosti periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

Ako želiš da studiraš i baviš se sportom na najvišem nivou - nema boljeg mesta od Amerike, a mi ćemo ti pomoći da to i ostvariš!

Prijavi se